Физиотерапевтични медицински компресивни системи, осигуряващи по-добро качество на живот, при пациенти с нарушена лимфостаза/ лимфедем /.
Апарати с последователна пневматична компресия, специално разработени за ефективно намаляване на периферния едем на долен и горен крайник, които могат да бъдат използвани в болници, медицински и рехабилитационни центрове а също така има и разработена серия за използване и в домашни условия.