Медицинските компресивни чорапи се използват за профилактика и лечение на Хроничната венозна недостатъчност
/ разширени вени / преди и след операции, поддържаща терапия след лечение на варикозни рани , за превенция от рецидивиране
на варикозните рани.

Медицинските компресивни чорапи са разделени на  3 основни видове компресии. Компресията се измерва в милиметри живачен стълб.
І . Компресия клас 1 /  ССL 1
Първа компресия се разделя на  2 вида:

Първа  Профилактична Компресия  -  ССL 1 –  12 – 15 mm Hg - / 70 DEN / - / 70 Дение- плътност на материала /
Използва се за профилактика , при хора с наследствена обремененост за превенция от разширени вени, от хора с рискови професии / шивачи, продавачи, хирурзи, сервитьори..../ , хора които работят дълго време седнали или прави, при хора които пътуват на дълги разстояния  и при пациенти  с начални  капиляри и начална степен на хронична венозна недостатъчност / начални разширени вени/, след склеротераппия.

Първа Терапевтична Компресия -   ССL 1 – 18 – 20 mm  Hg
-    / 140  DEN / - 140 Дение - плътност на материала /
Използва се при начална до средна степен на хронична венозна недостатъчност. Преди и след склеротерапия и операция.

Първа Профилактична и Първа Терапевтична компресия  в някой случаи могат да бъдат взаимно заменяеми , тъй като разликата  в налягането милиметри живачен стълб е само 5 милиметъра.

ІІ. Компресия Клас  2  /  CCL 2 -  23- 32 mm Hg
Използва се по ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ!  при пациенти  със средна до тежка степен на хронична венозна недостатъчност.

ІІІ. Компресия Клас 3  /  CCL 3-  34- 46 mm Hg

Използва се по ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ  при Пациенти с ЛИМФЕДЕМ / НАРУШЕНА ЛИМФОСТАЗА /